Kinderen en Speelgoed

Met plezier naar tso door Kinderstralen

dinsdag, 25-12-2018  

Al toen onze dochter drie jaar was, zag zij er naar uit om naar de basisschool te gaan. Het was een groot feest toen dat moment daar daadwerkelijk was. Uiteraard vond ze het wel een beetje spannend, maar ze keek er vooral naar uit! Omdat mijn man en ik allebei werken, zou zij – net als haar broer – twee dagen in de week naar de overblijf gaan. Haar broer heeft nooit problemen bij de tso gehad en gaat er met plezier naartoe. We hadden het dan ook niet voorzien, dat onze dochter er problemen mee zou hebben. Vanaf de eerste keer overblijven, haalde ik onze jongste huilend van school op. Haar juf vertelde, dat zij zo van de tso was terug gekomen. Er was geen specifieke aanleiding, wat deze uitwerking kon verklaren. We hadden dan ook gedacht, dat we dit op de stapel van opstart problemen konden gooien. Al snel werd echter duidelijk, dat het meer dan dat was. Ik vroeg een gesprek aan met de coördinator van het overblijven. Dat bleek de juf van groep 3 te zijn. Ik kwam er echter al snel achter, dat haar coördinatorrol slechts een rol op papier was. Het enige, dat zij me kon vertellen was, dat de tso binnenkort door een externe organisatie overgenomen zou worden. Die externe organisatie was Kinderstralen. Om een lang verhaal kort samen te vatten: wat een verademing toen Kinderstralen het overblijven op school overnam! Hun komst brengt rust, duidelijkheid en vooral veel plezier!

Tso met duidelijke regels

Drie maanden nadat onze dochter met is begonnen, nam Kinderstralen de tso over. Wat een verschil is met de vroegere situatie? Er is een overblijfcoördinator aangesteld, die in school zichtbaar is en een duidelijke rol heeft. Ik had speciaal een vrij uurtje opgenomen van werk om met haar een gesprek te hebben. Ik wilde de moeizame relatie van onze dochter met de tso bespreken. Deze coördinator wist waar ze het over had en ze gaf me zelfs een verklaring van het gedrag van onze dochter in de voorgaande maanden. Ze vertelde, dat het oude overblijven met de volgende problemen te maken had:

  • Tekort aan overblijfmedewerkers;
  • Veel wisselingen van overblijfmedewerkers;
  • Te weinig structuur voor kinderen, waardoor het overblijven druk en chaotisch was;
  • De medewerkers hadden geen pedagogische scholing, waardoor er niet daadkrachtig en rechtmatig gehandeld werd;
  • De drukte en chaos zorgde ervoor, dat de sterkere kinderen meer aandacht kregen en daardoor eigenlijk een beetje de dienst uitmaakten.

Kinderstralen zorgt voor duidelijkheid en structuur. Door structuur weten de kinderen beter waar ze aan toe zijn en dat zorgt voor rust, plezier en orde. Deze externe partij zorgt echter voor meer voordelen:

  • Zij hebben een groot bestand van overblijfmedewerkers, waardoor er vaste medewerkers toegewezen kunnen worden aan elke groep;
  • Elke overblijfmedewerker wordt begeleid door de coördinator en heeft minstens een cursus gevolgd;
  • De tso is voor ouders bereikbaar middels de portal Mijnkinderstralen;
  • Er zijn elke week geplande activiteiten voor de kinderen, die vooraf al bekend zijn;
  • De kinderen hebben zelf de regie in handen en mogen kiezen of ze meedoen, niks doen, binnen of buiten spelen.

Met plezier naar school www.lunchenopschool.nl

Onze dochter zit nu een half jaar op school en de eerste drie maanden overblijven staan in schril contrast met de afgelopen drie maanden. Het plezier in school is nu ook overgeslagen naar de tso. We hebben haar tot nu toe niet meer huilend van school opgehaald. We hebben zelfs al de vraag gesteld gekregen waarom ze maar twee dagen naar de tso mag! Dat is toch wat je wilt als ouder? Plezier in alle facetten van school!


Comments are closed.