Coaching en Workshops

Kom tot jezelf via een mindfulness retraite bij Beyond Mindfulness

woensdag, 23-12-2020  

De uitspraak “Wees gewoon jezelf”, is een uitspraak die men graag in de mond mag nemen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, want wie wil er nu niet zichzelf zijn? Maar als je dieper ingaat op een dergelijke uitspraak, dan kom je al snel voor verschillende problemen te staan. Want als je niet jezelf bent, wie ben je dan wel? En als je jezelf kunt zijn, hoe weet je dan wanneer je jezelf bent? Tevens veronderstelt een dergelijke uitspraak het bestaan van een soort vaste persoonlijkheid die je als het ware moet actualiseren en die je dus vanaf je geboorte al bent. Hoe verhoudt dit idee zich tot ideeën als maakbaarheid van de mens, jezelf kunnen veranderen en ontwikkelen en je eigen pad kunnen kiezen. Een vanzelfsprekend lijkende uitspraak als “wees jezelf” is dus alles behalve duidelijk. Het is juist de vaagheid die een dergelijke uitspraak geliefd maakt, want je kunt er in principe van alles mee om je huidige koers te rechtvaardigheden. Anderen kunnen zeggen dat iemand zichzelf moet zijn, maar je kunt het ook overnemen en je gedrag immers rechtvaardigen door te claimen dat je gewoon jezelf bent. Je maakt van je eigen zelf dan iets statisch dat je niet kunt veranderen en daar zit het gevaar. Via meditatie tijdens een mindfulness retraite neem je juist afstand van zulke clichés. Je wilt juist loskomen van platitudes die door hun vaagheid alle vormen van betekenis ontberen. Het idee van mindfulness is zeker niet dat je op zoek gaat naar een soort persoonlijkheid die al bestaat, maar dat je juist in het reine komt met wie je bent. Inzicht in je eigen patronen, je denkwijze en de manier waarop je emoties functioneren, kan ertoe bijdragen dat je daar vervolgens ook beter op in kunt spelen. Je doet dit niet vanuit een soort rigide idee van wie je bent, maar juist vanuit een flexibele kern. Een mindfulness retraite brengt juist een soort rust of kalmte teweeg waardoor je niet meer krampachtig vast hoeft te houden aan een soort vast idee van een stabiel ego. Vaste patronen en manieren waarmee je op de verschillende stimulansen reageert, kunnen immers best doorbroken worden of anders benaderd worden. Het idee van een mindfulness retraite is juist dat je op kalme wijze kunt omgaan met al die externe invloeden, zonder dat je daarvoor een toevlucht moet zoeken in een soort kunstmatig gefabriceerde stabiliteit. Het afbakenen van je wereld brengt een soort schijn van comfort, maar het is niet meer dan een dekmantel waardoor je ‘ware aard’ juist geen gelegenheid krijgt om met een open gemoed de wereld te trotseren. Bevrijd jezelf dus van alle ketenen via een mindfulness retraite bij Beyond Mindfulness. 

Bevrijd je geest via een mindfulness retraite

Je geest of je ziel of hoe je het ook noemen wilt, wordt constant aan banden gelegd. De cultuur, de waarden en normen die je leert, de kennis die je opdoet, de tijd waarin je leeft; het zijn allemaal factoren die de manier waarop je je ontwikkelt tot op zekere hoogte determineren. Via een mindfulness retraite word je je daar meer van bewust en kun je er ook op inspelen. 

Kijk snel op de site voor meer informatie

Via de site van beyondmindfulness.nl kun je meer informatie lezen over wat een mindfulness retraite concreet voor je kan betekenen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Leren loslaten van lastige situaties
  • Leren om in het moment te leven
  • Leren om emoties toe te laten
  • Zelfcompassie


Comments are closed.