Bedrijven en Bedrijfsleven

Heb jij een asbestinventarisatierapport nodig?

zondag, 9-5-2021  

Voordat je een project, zoals een verbouwing, uit kunt voeren, moet je een asbestinventarisatierapport op laten stellen. Asbest is een gevaarlijk materiaal en het kan zo zijn dat het verwijderd moet worden voordat je verder kunt gaan met het project. Maar voordat je dit zeker weet, moet je dus een inventarisatie uit laten voeren met als eindresultaat een asbestinventarisatierapport. Dit rapport moet je vervolgens indienen bij de omgevingsdienst of de gemeente en pas daarna kun je een vergunning krijgen voor verschillende projecten. Heb jij een dergelijk rapport nodig? Neem dan eens contact op met asbestdakadvies!

Asbestinventarisatierapport brengt alles in kaart

Er zijn verschillende bedrijven die jij in kunt schakelen om te laten onderzoeken of er in een pand ook asbest aanwezig is of niet. Maar in veel gevallen is daarna nog aanvullend onderzoek nodig. Dit is niet het geval als je een asbestinventarisatierapport op laat stellen door de specialisten van asbestdakadvies. Wat maakt hun rapporten nu anders dan die van andere bedrijven in deze sector? Een groot verschil is dat zij alles echt heel duidelijk en gespecificeerd in kaart brengen. Zij gaan uiteraard naar jouw pand toe en bekijken daar alles nauwkeurig. Ze maken foto’s van de plekken waar ze asbest aantreffen en ze nemen ook meteen monsters. Deze onderzoeken zij en de resultaten daarvan komen in het asbestinventarisatierapport te staan. Waar vaak alleen gekeken wordt of er asbest aanwezig is of niet, stelt asbestdakadvies in hun rapporten ook vast:

  • om welke soort asbest het gaat
  • hoeveel hiervan aanwezig is
  • waar dit zich bevindt
  • of verwijdering noodzakelijk is of niet

Je krijgt dus meteen een heel duidelijk beeld van de situatie, ook door de monsters die zij nemen en door de foto’s die zij toevoegen. Zo is het direct duidelijk waar je aan toe bent en welke maatregelen er genomen moeten worden. Een asbestinventarisatierapport van dit bedrijf is dus gewoon heel compleet.

Snel afgehandeld

Waarom is het nu zo belangrijk dat zij zo specifiek hun werk doen en een heel specifiek asbestinventarisatierapport opstellen? Dat is belangrijk omdat je hiermee extra onderzoek kunt vermijden. Als er in het rapport enkel vastgesteld wordt dat er asbest aanwezig is, dan zal er daarna alsnog onderzoek plaats moeten vinden om te achterhalen om welke soorten en hoeveelheden het gaat. Doordat zij dit meteen al uitzoeken, bespaar jij jezelf tijd en geld. Hun rapport is heel compleet en dat stellen gemeentes en omgevingsdiensten zeker op prijs. Over het algemeen is het dan ook zo dat een asbestinventarisatierapport van asbestdakadvies voldoende is om verder te kunnen gaan met de vergunningaanvraag. Doordat zij bovendien goede contacten hebben met veel gemeentes en omgevingsdiensten kunnen zij lange wachttijden en procedures voorkomen. Zo kunnen ze tijdbesparend en zeer efficiënt werken. Het levert jou dus eigenlijk alleen maar voordelen op als je ervoor kiest om dit bedrijf in te schakelen voor de asbestinventarisatie. Een ander voordeel is dat zij altijd werken tegen vaste prijzen, die heel scherp zijn. Heb jij snel een accuraat asbestinventarisatierapport nodig? Dan is het dus zeker een aanrader om hiervoor de specialisten van asbestdakadvies in te schakelen!


Comments are closed.